• Repiquages du 28 février 2014

   

   

    
      Repiquages du 28 février 2014        
    Mes Tomates   Forum       
       Sujet du message: Des tomates en 2014
     
    Posté le: Lun 28 Fev - 17:58 (2014)    

   

  2014

   
                                         Lieu
  Supp.

  Gr
  Gt
  Ro 

  Nb  Nb  Observations
  Germ
  13/1
  Hungarian heart
   
  S1
  Mini-s
  oui
  20
   
   
  29/1
   
  30/1
   
  12
   
   
   
   
  13/1
  Lemon tree
  2009
  S1
  Mini-s
  oui
  20
   
   
  29/1
   
  30/1
   
  1
   
   
   
   
  13/1
  Speckled roman
  2011
  S1
  Mini-s
  oui
  20
   
   
  30/1
   
   
   
   
   
   
   
   
  13/1
  Noire Russe
  2009
  S1
  Mini-s
  oui
  20
   
   
  20/1
   
  30/1
   
  2
   
   
   
   
  13/1
  Sub Artic Planty
  2009
  S1
  Mini-s
  oui
  20
   
   
  20/1
   
  30/1
   
  3
   
   
   
   
  13/1
  Siberian
  2009
   
  Mini-s
  oui
  20
   
   
  29/1
   
  30/1
   
  12
   
   
   
   
  13/1
  Pineapple Ananas
  2011
  S1
  Mini-s
  oui
  20
   
   
  X
   
   
   
   
   
   
   
   
  13/1
  Summer Cider
  2011
  S1
  Mini-s
  oui
  15
   
   
  21/1
   
  30/1
   
  7
   
   
   
   
  13/1
  Hillbilly Potatoes Leaf
  2010
  S1
  Mini-s
  oui
  20
   
   
  21/1
   
  30/1
   
  7
   
   
   
   
  13/1
  Limmony
  2011
  S1
  Mini-s
  oui
  20
   
   
  20/1
   
  30/1
   
  3
   
   
   
   
  24/1
  Montserrat
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  20
   
   
  29/1
   
  1/2
   
  12
   
   
   
   
  24/1
  Muchamiel
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  20
   
   
  27/1
   
  30/1
   
  21
   
   
   
   
  24/1
  Costoluto Genovese
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  24/1
  Arancia
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  20
   
   
  30/1
   
   
   
   
   
   
   
   
  24/1
  Floradade
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  20
   
   
  2/2
   
  10/2
   
  10
   
   
   
   
  24/1
  Jaune de la  St Vincent
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  20
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  24/1
  Dutchman
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
  6/2
   
  10/2
   
  2
   
   
   
   
  24/1
  Black Prince
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
  X
   
   
   
   
   
   
   
   
  24/1
  Great White Beefsteack
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  20
   
   
  30/1
   
  10/2
   
  10
   
   
   
   
  24/1
  Cuor Di Bue 
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  20
   
   
  30/1
   
   
   
   
   
   
   
   
  24/1
  Tres Cantos 
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  20
   
   
  27/1
   
  1/2
   
  7
   
   
   
   
  1/2
  Amana orange
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1/2
  Abe Lincoln
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1/2
  Arkansas traveler
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  11/2
  Banana Legs
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  5
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  11/2
  Big Rainbow
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  5
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  11/2
  Black Prince
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  11/2
  Black cherry
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  5
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  11/2
  BrandyWine
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  5
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  11/2
  Britain'S Breakfast
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  5
   
   
  16/2
   
  24/2
   
  1
   
   
   
   
  11/2
  Bloody Butcher
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
  15/2
   
  24/2
   
  2
   
   
   
   
  11/2
  Burpee delicious
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
  16/2
   
  24/2
   
  1
   
   
   
   
  11/2
  Cal J
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  5
   
   
  15/2
   
  24/2
   
  1
   
   
   
   
  11/2
  Cereza amarilla
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
  15/2
   
  24/2
   
  3
   
   
   
   
  11/2
  Cherokee purple
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  5
   
   
  15/2
   
  24/2
   
  4
   
   
   
   
  11/2
  Coeur de boeuf
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
  16/2
   
  23/2
   
  2
   
   
   
   
  11/2
  Cream saussage
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
  15/2
   
  19/2
   
  4
   
   
   
   
  11/2
  Crovarese
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  5
   
   
  15/2
   
  19/2
   
  4
   
   
   
   
  11/2
  Dr Wyche'S Yellow
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  5
   
   
  15/2
   
  19/2
   
  4
   
   
   
   
  11/2
  Druzba
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  5
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  11/2
  Faworyt
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
  17/2
   
  23/2
   
  4
   
   
   
   
  11/2
  Gardener'S Delight
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
  18/2
   
  23/2
   
  4
   
   
   
   
  11/2
  German Johnson Pink
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  5
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  11/2
  German Red Strawberry
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  11/2
  Golden Jubilee
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  11/2
  Goldene Köningin
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  11/2
  Gold Nugget
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  11/2
  Green Saussage
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
  18/2
   
  23/2
   
  4
   
   
   
   
  11/2
  Ingegnoli Gigante  Liscio 
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
  18/2
   
  23/2
   
  9
   
   
   
   
  11/2
  Joie De La Table
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  11/2
  Kellog's Breakfast
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  11/2
  Kmicic
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  11/2
  Krakus
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
  18/2
   
  23/2
   
  4
   
   
   
   
  17/2
  La Carotina
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  5
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  17/2
  Lemon tree
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
  24/2
   
  28/2
   
  1
   
   
   
   
  17/2
  Limmony
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  5
   
   
  24/2
   
  28/2
   
  2
   
   
   
   
  17/2
  Madagascar
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
  24/2
   
  28/2
   
  2
   
   
   
   
  17/2
  Malinowy Olbrzym
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
  25/2
   
  28/2
   
  5
   
   
   
   
  17/2
  Malinowy ozarowski
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
  25/2
   
  28/2
   
  10
   
   
   
   
  17/2
  Malinowy retro
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
  24/2
   
  28/2
   
  5
   
   
   
   
  17/2
  Manyel
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  5
   
   
  26/2
   
   
   
   
   
   
   
   
  17/2
  Marglobe
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
  26/2
   
   
   
   
   
   
   
   
  17/2
  Maskarena
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
  24/2
   
  28/2
   
  10
   
   
   
   
  17/2
  Maskotka
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
  24/2
   
  28/2
   
  1
   
   
   
   
  17/2
  Matina
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
  26/2
   
   
   
   
   
   
   
   
  17/2
  Mirabell
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  17/2
  Merveille des marchés
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
  23/2
   
  28/2
   
  4
   
   
   
   
  17/2
  Moneymaker Hellfrucht
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
  23/2
   
  28/2
   
  3
   
   
   
   
  17/2
  Napoli VF
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
  23/2
   
  28/2
   
  5
   
   
   
   
  17/2
  Noire Russe
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
  23/2
   
  28/2
   
  5
   
   
   
   
  17/2
  Ola polka
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
  23/2
   
  28/2
   
  10
   
   
   
   
  17/2
  Olpaka
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
  23/2
   
  28/2
   
  4
   
   
   
   
  17/2
  Omar'S lebanese
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  17/2
  Orange Queen
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
  23/2
   
  28/2
   
  1
   
   
   
   
  17/2
  Oxheart orange
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
  23/2
   
  28/2
   
  1
   
   
   
   
  17/2
  Oxheart Striped
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  17/2
  Pantano romanesco
  2013
  S1
  Mini-s
  oui
  10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Total
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  229
   
   
   
   

  Repiquages du 28 février
  Les derniers semis ont levé très vite

  WS

   
   

   

     
      accueil

   
  « Semis du 17 février 2014Gestion de ses semis »
  Yahoo! Pin It

 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :